Sadržaj

 • Pool bar
 • Recepcija
 • Internet
 • Suncobrani i ležaljke na plaži (besplatno)
 • Suncobrani i ležaljke na bazenu (besplatno)
 • Lobi
 • Restoran
 • Klima
 • Parking
 • Dečiji bazen
 • Otvoreni bazen

Način usluživanja

 • Doručak - buffet
 • Večera - buffet
 • All inclusive
 • All inclusive
Polazak
Povratak
07. 06.
14. 06.
14. 06.
21. 06.
21. 06.
28. 06.
28. 06.
05. 07.
05. 07.
12. 07.
12. 07.
19. 07.
19. 07.
26. 07.
26. 07.
02. 08.
02. 08.
09. 08.
09. 08.
16. 08.
16. 08.
23. 08.
23. 08.
30. 08.
30. 08.
06. 09.
06. 09.
13. 09.
13. 09.
20. 09.
20. 09.
27. 09.
Dana/Noći 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7
DVOKREVETNA STANDARD
PP PO OSOBI 225 €
246 €
282 €
309 €
297 €
326 €
326 €
359 €
342 €
377 €
342 €
377 €
342 €
377 €
342 €
377 €
342 €
377 €
342 €
377 €
342 €
377 €
342 €
377 €
308 €
339 €
293 €
321 €
247 €
271 €
217 €
237 €
1. DETE (2-3)0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1. DETE (3-6)99 €
110 €
128 €
142 €
136 €
150 €
150 €
167 €
158 €
175 €
158 €
175 €
158 €
175 €
158 €
175 €
158 €
175 €
158 €
175 €
158 €
175 €
158 €
175 €
141 €
157 €
134 €
148 €
110 €
123 €
95 €
106 €
1. DETE (6-12)99 €
110 €
128 €
142 €
136 €
150 €
150 €
167 €
158 €
175 €
158 €
175 €
158 €
175 €
158 €
175 €
158 €
175 €
158 €
175 €
158 €
175 €
158 €
175 €
141 €
157 €
134 €
148 €
110 €
123 €
95 €
106 €
INFANT (0-2)0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
JEDNOKREVETNA356 €
395 €
408 €
453 €
426 €
473 €
481 €
534 €
515 €
571 €
515 €
571 €
515 €
571 €
515 €
571 €
515 €
571 €
515 €
571 €
515 €
571 €
515 €
571 €
448 €
497 €
419 €
466 €
380 €
421 €
342 €
379 €
AI PO OSOBI 304 €
334 €
357 €
393 €
374 €
412 €
405 €
446 €
421 €
465 €
421 €
465 €
421 €
465 €
421 €
465 €
421 €
465 €
421 €
465 €
421 €
465 €
421 €
465 €
385 €
424 €
368 €
405 €
326 €
359 €
293 €
321 €
1. DETE (2-3)0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1. DETE (3-6)139 €
154 €
166 €
184 €
174 €
193 €
189 €
210 €
198 €
219 €
198 €
219 €
198 €
219 €
198 €
219 €
198 €
219 €
198 €
219 €
198 €
219 €
198 €
219 €
180 €
199 €
171 €
190 €
150 €
167 €
134 €
148 €
1. DETE (6-12)139 €
154 €
166 €
184 €
174 €
193 €
189 €
210 €
198 €
219 €
198 €
219 €
198 €
219 €
198 €
219 €
198 €
219 €
198 €
219 €
198 €
219 €
198 €
219 €
180 €
199 €
171 €
190 €
150 €
167 €
134 €
148 €
INFANT (0-2)0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
JEDNOKREVETNA436 €
485 €
485 €
538 €
504 €
559 €
561 €
622 €
595 €
660 €
595 €
660 €
595 €
660 €
595 €
660 €
595 €
660 €
595 €
660 €
595 €
660 €
595 €
660 €
526 €
583 €
496 €
550 €
460 €
510 €
419 €
466 €
PP - polupansion (doručak, večera)
AI - all inclusive (doručak, ručak, večera i dodatne usluge prema specifikaciji hotela)

Popust 10% za sve rezervacije napravljene do 26.07.2024.


Za ulazak na teritoriju Kosova i Metohije neophodna je lična karta (lična karta izdata od strane koordinacione uprave nije priznata), a za maloletnu decu koja je ne poseduju neophodan je izvod iz matične knjige rodjenih sa zalepljenom fotografijom (ne heftati) overenom pečatom opštine.
Za ulazak na teritoriju Republike Albanije neophodan je važeći pasoš ili lična karta.


Hotelski popusti (ako su predvidjeni cenovnikom) važe uz strogo poštovanje dinamike plaćanja propisane od strane hotela (važe i za faktoring). Nepoštovanje ove dinamike automatski znači gubitak prava na popust. Hotel zadržava pravo promene cena ili ukidanja popusta. Navedeni popusti odnose se na cenu osnovne usluge i ne važe za dopunske obroke,usluge, doplate. Eventualni dodatni popusti koje agencija daje na uplatu u celosti važe samo za gotovinsku uplatu ili plaćanje kreditnim karticama (ne važe za faktoring). Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.

NAČIN PLAĆANJA, dinarski (po srednjem kursu NBS na dan uplate) :

 • 30% akontacija kod prijave, ostatak u MESEČNIM RATAMA DO 15.MARTA 2025. i to: čekovima građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom; U slučaju neblagovremenog izmirenja obaveza po administrativnoj zabrani, putnik se obavezuje da sam izmiri dugovanje. Čekovi ili overena administrativna zabrana se dostavljaju najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana
 • Platnim karticama
 • FAKTORING: ODLOŽENO, BEZ KAMATE, BEZ UVEĆANJA, kreditnim karticama Banca Intesa (9 RATA). Kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana (moguće samo u poslovnicama organizatora)

UKOLIKO STRANKA NE REGULIŠE OBAVEZU PLAĆANJA NAJKASNIJE 21 DAN PRE POLASKA NA PUT AUTOMATSKI ĆE SE SMATRATI DA JE ODUSTALA OD PUTA I POSTUPIĆE SE PREMA OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA ORGANIZATORA.

Sve rezervacije se rade isključivo na upit. Prilikom rezervacije putnik uplaćuje akontaciju koja mu se vraća u roku od 72h ukoliko hotel/partner u inostranstvu ne potvrdi rezervaciju ili ponudi alternativni smeštaj. Smatra se da je putnik upoznat i da se saglasio, da se za nepotvrđen hotel rezervacija automatski stornira i prestaje pravno dejstvo ugovora o putovanju.

Troškovi otkaza rezervacije naplaćuju se po otkaznoj skali (minimalni iznos 2000 dinara po odrasloj osobi bez obzira na razlog otkaza), osim kada aranžman otkazuje organizator putovanja. Svaka promena rezervacije (imena putnika, smeštajnog objekta i datuma boravka) tretiraće se kao otkaz aranžmana i naplaćivati u skladu sa ugovorom o putovanju i Opštim uslovima putovanja.

KEPP: 8fba5df3-54f9-495e-9d3a-34ff27642463 | Cenovnik: 3593 | Update: 09.07.2024 09:25
1.dan
Mesto polaska - odabrano letovalište
Individualni prevoz od mesta polaska do destinacije. Dolazak u popodnevnim časovima, smeštaj i boravak u odabranom objektu na bazi odabrane usluge u hotelu. Broj noćenja prema ugovoru o putovanju
8. dan
Odabrano letovalište – mesto polaska
Korišćenje preostalih usluga. Napuštanje objekta u jutarnjim časovima. Individualni prevoz do mesta polaska.
U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:boravak u hotelu na bazi  7 noćenja sa odabranom uslugom (treći krevet je pomoćni); troškove predstavnika na destinaciji (minimum 15 osoba) i troškove organizacije;U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:vanpansionske usluge, fakultativne izlete, međunarodno zdravstveno osiguranje, boravišna taksa 1,5€ po odrasloj osobi po danu, 0,8€ po danu za decu 5 - 12 godina.

NAPOMENA:  Izbor hrane zavisi od kategorije hotela! Ishrana je na bazi švedskog stola uz asistenciju pomoćnog kuvara, putnici zbog COVID -19 situacije ne uzimaju sami hranu već im se ona servira uz mogućnost ponovnog uzimanja. U slučaju malog broja gostiju hoteli zadržavaju pravo da umesto švedskog stola obroci budu servirani,

Kategorija  hotela je lokalna. Treći ležaj u hotelima najčešće je pomoćni. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to zavisi isključivo od recepcije smeštajnog objekta. Ako kod pojedinih hotela nije naglašen način posluživanja obroka, smatra se da je u pitanju kontinentalni način. Kod hotela koji imaju mogućnost all inclusive, specifikacija usluga zavisi od hotela i dobija se kod zaključivanja ugovora. All inclusive usluga podrazumeva konzumaciju hrane i pića (po pravilu samo domaća točena pića) samo u odredjenim periodima u toku dana.

Kod hotela niže kategorizacije i apartmana moguća je doplata za klima uredjaj prema tarifi hotela i iznosi uobičajno oko 5 € po danu. U niskoj sezoni  i kod hotela veće kategorije moguće je da klima uređaji nisu u upotrebi ili se doplaćuju.

Upotreba ležaljki i suncobrana na bazenu hotela se po pravilu ne doplaćuje, dok se na plaži iste doplaćuju 5-10 € po danu i setu (ukoliko drugačije nije navedeno). Kapacitet je ograničen a raspodela se vrši prema vremenu dolaska.

Sefovi u hotelima (naročito niže kategorizacije) se doplaćuju prema tarifi hotela – uobičajno oko 3€ po danu.

Na internet strani i u katalogu po pravilu su prikazane slike pojedinih hotelskih soba. Izgled soba može da odstupa od prikazanih.

Upotreba WiFi interneta (ukoliko postoji, moguće doplate) po pravilu je predvidjena na recepciji. U pojedinim sobama iz tehničkih razloga moguć je loš ili nepostojeći signal. Brzina interneta zavisi od broja jednovremenih korisnika i infrastrukturnih kapaciteta destinacije i može biti nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.

Sve usluge hotela koje nisu navedene kao besplatne se po pravilu doplaćuju na licu mesta po tarifama hotela.

Hoteli smešteni u naseljenim mestima po pravilu nemaju obezbedjen parking ili se upotreba parkinga doplaćuje na licu mesta prema tarifi hotela.

Hoteli i risorti smešteni van naseljenih mesta po pravilu imaju mogućnost parkiranja oko hotela ili imaju sopstveni parking koji se ne doplaćuje.  

Sve posebne zahteve i potrebe za smeštaj od strane klijenata moguće je ostvariti samo uz pisanu potvrdu od strane hotela i ako su naglašeni u ugovoru sa klijentom; u suprotnom su isti nevažeći.

Za vreme boravka u hotelima (naročito više kategorije) klijenti su u obavezi da poštuju kod oblačenja hotela (naročito za vreme obroka). Obavezno poneti sa sobom odeću dugih rukava i nogavica i obuću bez otvora za prste. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju nepoštovanja istog.

NAPOMENA: u izabrani hotel se ulazi prvog dana boravka od 15.00 časova, a napušta se poslednjeg dana boravka do 10.00 časova. Na internet strani i u katalogu po pravilu su prikazane slike pojedinih soba i apartmana. Izgled standardnih smeštajnih jedinica može da odstupa od prikazanih.

VLASNICI PASOŠA DRUGIH DRŽAVA U OBAVEZI SU DA SE SAMI INFORMIŠU O VIZNOM REŽIMU DOTIČNE DRŽAVE PREMA REPUBLICI ALBANIJI I KOSOVU I METOHIJI.

MALOLETNICI koji putuju bez roditelja moraju da poseduju saglasnost oba roditelja, a oni koji putuju sa jednim roditeljem – saglasnost roditelja koji ne putuje, u pisanoj formi i overenu kod nadležnih organa.

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.

Minimum za realizaciju ovog programa je 70 putnika. Krajnji rok za otkaz aranžmana je 2 dana pre polaska. Organizator putovanje ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu i njegovoj realizaciji.

Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (putno zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Dunav Osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora). OSIGURANJE MOŽETE PLAĆATI NA RATE PO DINAMICI IDENTIČNOJ DINAMICI PLAĆANJA ARANŽMANA.

Pet friendly hoteli dozvoljavaju držanje samo određenih kućnih ljubimcima (samo u smeštajnim jedinicama) pod strogo propisanim uslovima i doplatu propisanu od strane hotela; neophodna je potvrda organizatora uz napomenu na ugovoru/vaučeru. Potpisivanjem ugovora o putovanju putnik je prihvatio da se strogo pridržava uslova hotela. Eventualno nepoštovanje istih može dovesti do udaljavanja putnika iz hotela bez novčane refundacije uz obavezu nadoknade štete hotelu. Putnik sam snosi odgovornost za ispravnost dokumenata kućnog ljubimca.

Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca br. OTP – A 107/2021 od 08.10.2021.

Za sve navedene programe važe Opšti uslovi putovanja “Euroturs Niš” i YUTA standardi

Polazak
Povratak
13. 06.
22. 06.
20. 06.
29. 06.
27. 06.
06. 07.
04. 07.
13. 07.
11. 07.
20. 07.
18. 07.
27. 07.
25. 07.
03. 08.
01. 08.
10. 08.
08. 08.
17. 08.
15. 08.
24. 08.
22. 08.
31. 08.
29. 08.
07. 09.
05. 09.
14. 09.
12. 09.
21. 09.
Dana/Noći 10/7 10/7 10/7 10/7 10/7 10/7 10/7 10/7 10/7 10/7 10/7 10/7 10/7 10/7
DVOKREVETNA STANDARD
PP PO OSOBI 317 €
344 €
332 €
361 €
361 €
394 €
377 €
412 €
357 €
412 €
357 €
412 €
357 €
412 €
357 €
412 €
357 €
412 €
357 €
412 €
357 €
412 €
323 €
374 €
308 €
356 €
262 €
306 €
1. DETE (2-3)45 € 45 € 45 € 45 € 25 €
45 €
25 €
45 €
25 €
45 €
25 €
45 €
25 €
45 €
25 €
45 €
25 €
45 €
25 €
45 €
25 €
45 €
25 €
45 €
1. DETE (3-6)173 €
187 €
181 €
195 €
195 €
212 €
203 €
220 €
183 €
220 €
183 €
220 €
183 €
220 €
183 €
220 €
183 €
220 €
183 €
220 €
183 €
220 €
166 €
202 €
159 €
193 €
135 €
168 €
1. DETE (6-12)173 €
187 €
181 €
195 €
195 €
212 €
203 €
220 €
183 €
220 €
183 €
220 €
183 €
220 €
183 €
220 €
183 €
220 €
183 €
220 €
183 €
220 €
166 €
202 €
159 €
193 €
135 €
168 €
INFANT (0-2)0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
JEDNOKREVETNA463 €
508 €
481 €
528 €
536 €
589 €
570 €
626 €
550 €
626 €
550 €
626 €
550 €
626 €
550 €
626 €
550 €
626 €
550 €
626 €
550 €
626 €
483 €
552 €
454 €
521 €
415 €
476 €
AI PO OSOBI 392 €
428 €
409 €
447 €
440 €
481 €
456 €
500 €
436 €
500 €
436 €
500 €
436 €
500 €
436 €
500 €
436 €
500 €
436 €
500 €
436 €
500 €
400 €
459 €
383 €
440 €
341 €
394 €
1. DETE (2-3)45 € 45 € 45 € 45 € 25 €
45 €
25 €
45 €
25 €
45 €
25 €
45 €
25 €
45 €
25 €
45 €
25 €
45 €
25 €
45 €
25 €
45 €
25 €
45 €
1. DETE (3-6)211 €
229 €
219 €
238 €
234 €
255 €
243 €
264 €
223 €
264 €
223 €
264 €
223 €
264 €
223 €
264 €
223 €
264 €
223 €
264 €
223 €
264 €
205 €
244 €
196 €
235 €
175 €
212 €
1. DETE (6-12)211 €
229 €
219 €
238 €
234 €
255 €
243 €
264 €
223 €
264 €
223 €
264 €
223 €
264 €
223 €
264 €
223 €
264 €
223 €
264 €
223 €
264 €
205 €
244 €
196 €
235 €
175 €
212 €
INFANT (0-2)0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
JEDNOKREVETNA540 €
593 €
559 €
614 €
616 €
677 €
650 €
715 €
630 €
715 €
630 €
715 €
630 €
715 €
630 €
715 €
630 €
715 €
630 €
715 €
630 €
715 €
561 €
638 €
531 €
605 €
495 €
565 €
PP - polupansion (doručak, večera)
AI - all inclusive (doručak, ručak, večera i dodatne usluge prema specifikaciji hotela)

Popust 10% za sve rezervacije napravljene do 26.07.2024.


Za ulazak na teritoriju Kosova i Metohije neophodna je lična karta (lična karta izdata od strane koordinacione uprave nije priznata), a za maloletnu decu koja je ne poseduju neophodan je izvod iz matične knjige rodjenih sa zalepljenom fotografijom (ne heftati) overenom pečatom opštine.
Za ulazak na teritoriju Republike Albanije neophodan je važeći pasoš ili lična karta.


Hotelski popusti (ako su predvidjeni cenovnikom) važe uz strogo poštovanje dinamike plaćanja propisane od strane hotela (važe i za faktoring). Popusti se obračunavaju samo na uslugu hotelskog smeštaja. Nepoštovanje ove dinamike automatski znači gubitak prava na popust. Hotel zadržava pravo promene cena ili ukidanja popusta. Navedeni popusti odnose se na cenu osnovne usluge i ne važe za dopunske obroke,usluge, doplate. Eventualni dodatni popusti koje agencija daje na uplatu u celosti važe samo za gotovinsku uplatu ili plaćanje kreditnim karticama (ne važe za faktoring). Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.

NAČIN PLAĆANJA, dinarski (po srednjem kursu NBS na dan uplate) :

 • 30% akontacija kod prijave, ostatak u MESEČNIM RATAMA DO 15. MARTA 2025. i to: čekovima građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom; U slučaju neblagovremenog izmirenja obaveza po administrativnoj zabrani, putnik se obavezuje da sam izmiri dugovanje. Čekovi ili overena administrativna zabrana se dostavljaju najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana
 • Platnim karticama
 • FAKTORING: ODLOŽENO, BEZ KAMATE, BEZ UVEĆANJA, kreditnim karticama Banca Intesa (9 RATA). Kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana (moguće samo u poslovnicama organizatora)

UKOLIKO STRANKA NE REGULIŠE OBAVEZU PLAĆANJA NAJKASNIJE 21 DAN PRE POLASKA NA PUT AUTOMATSKI ĆE SE SMATRATI DA JE ODUSTALA OD PUTA I POSTUPIĆE SE PREMA OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA ORGANIZATORA.

Sve rezervacije se rade isključivo na upit. Prilikom rezervacije putnik uplaćuje akontaciju koja mu se vraća u roku od 72h ukoliko hotel/partner u inostranstvu ne potvrdi rezervaciju ili ponudi alternativni smeštaj. Smatra se da je putnik upoznat i da se saglasio, da se za nepotvrđen hotel rezervacija automatski stornira i prestaje pravno dejstvo ugovora o putovanju.

Troškovi otkaza rezervacije naplaćuju se po otkaznoj skali (minimalni iznos 2000 dinara po odrasloj osobi bez obzira na razlog otkaza), osim kada aranžman otkazuje organizator putovanja. Svaka promena rezervacije (imena putnika, smeštajnog objekta i datuma boravka) tretiraće se kao otkaz aranžmana i naplaćivati u skladu sa ugovorom o putovanju i Opštim uslovima putovanja.

KEPP: 5909af93-455d-4552-bfc1-18cf7a514816 | Cenovnik: 3594 | Update: 09.07.2024 09:52
1. dan
Novi Sad - Beograd - (Negotin) - Niš
Okupljanje putnika na parkingu pola sata pre predviđenog vremena polaska. Polazak autobusa u navedeno vreme. Noćna vožnja sa kraćim usputnim pauzama po potrebi.
2.-8. dan
Priština - Drač
Dolazak jutarnjim časovima u Drač. Smeštaj i boravak u hotelu na bazi 7 noćenja i odabrane usluge.
9. dan
Drač - Priština - Niš
Napuštanje hotela. Polazak iz Drača u popodnevnim časovima. Vožnja sa kraćim usputnim pauzama po potrebi i na granicama.
10. dan
Niš - ostala mesta
Dolazak na mesto polaska
U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:prevoz autobusom turističke klase - klima, TV, video sa polaskom iz Niša, boravak u hotelu na bazi  7 noćenja sa odabranom uslugom (treći krevet je pomoćni); usluge pratioca grupe; troškove predstavnika na destinaciji i troškove organizacije;U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:vanpansionske usluge, fakultativni izleti, međunarodno zdravstveno osiguranje, boravišna taksa 1,5€ po odrasloj osobi po danu, 0,8€ po danu za decu 5 - 12 godina.

Usluga samo prevoza za Drač iznosi 65€ po osobi.

UMANJENJE ZA ZA 2 VEZANE SMENE IZNOSI 25€ PO OSOBI (VAŽI I ZA DECU).

Vrsta doplate doplata
Doplata za polazak Aleksinac 10 €
Doplata za polazak Batočina 10 €
Doplata za polazak Beloljin 0 €
Doplata za polazak Beograd 10 €
Doplata za polazak Bor 25 €
Doplata za polazak Ćuprija 10 €
Doplata za polazak Jagodina 10 €
Doplata za polazak Knjaževac 20 €
Doplata za polazak Kragujevac 20 €
Doplata za polazak Kraljevo 20 €
Doplata za polazak Kruševac 20 €
Doplata za polazak Kuršumlija 0 €
Doplata za polazak Mali Požarevac 10 €
Doplata za polazak Negotin 30 €
Doplata za polazak Niš 0 €
Doplata za polazak Novi Sad 15 €
Doplata za polazak Paraćin 10 €
Doplata za polazak Pojate 10 €
Doplata za polazak Požarevac 10 €
Doplata za polazak Prokuplje 0 €
Doplata za polazak Smederevo 10 €
Doplata za polazak Subotica 40 €
Doplata za polazak Svilajnac 10 €
Doplata za polazak Svrljig 20 €
Doplata za polazak Velika Plana 10 €
Doplata za polazak Zaječar 20 €

ALBANIJA (Drač) autobusom

Vreme polaska Polazak autobusa JEDAN DAN PRE POČETKA SMENE Okvirno vreme povratka
14.30h  SUBOTICA*   parking iza Radničkog Univerziteta 12.30h
15.15h  B.Topola*    OMV pumpa na autoputu 11.45h
15.45h  Vrbas*   Hotel „Bačka“ 11.15h
16.30h NOVI SAD   BIVŠA Autobuska Stanica (AS) ATP VOJVODINA 10.30h
18.00h BEOGRAD ispred Muzeja istorije Jugoslavije (kuća cveća) 09.00h
18.00h Kraljevo* Na keju 08.00h
18.40h Smederevo Motel Jerina 08.50h
18.50h Požarevac pumpa Knez Petrol 08.40h
19.10h Velika Plana Restoran Mc Donalds 08.15h
19.15h Kruševac Preko puta autobuske stanice 07.45h
19.30h Svilajnac Motel Stari Hrast 08.00h
19.45h Batočina OMV Lapovo 07.45h
20.00h Jagodina benzinska pumpa „Coral“ 07.30h
20.15h Ćuprija Motel pored auto puta 06.45h
20.30h Paraćin Benzinska pumpa „Mihajlović“ (Zaječarska petlja) 06.30h
20.45h Pojate Motel Evropa 05.45h
21.20h Aleksinac Benzinska pumpa ( restoran „Istanbul“ ) 05.20h
18.00h NEGOTIN   Kod Pedagoške akademije 09.00h
19.00h Bor Kod škole Branko Radičević 08.00h
19.30h Zaječar Ispred marketa AMAN 08.30h
20.30h Knjaževac Ispred hotela „Timok“ 06.30h
21.00h Svrljig Kod autobuske stanice 06.00h
22.00h NIŠ Pumpa MOL (preko puta Filip Moris fabrike, bul. 12. februar) 05.00h
22.30h Prokuplje EKO PUMPA 04.15h
22.50h Beloljin Autobusko stajalište u centru 03.55h
23.15h Kuršumlija Solunac petrol 03.30h

POVRATAK autobusa NA DAN ZAVRŠETKA SMENE po lokalnom vremenu

Okvirno vreme polaska sa destinacije, polasci ispred hotela. Mesto sastanka putnika koji koriste samo uslugu prevoza: Drač – Hotel “Albanian Star”.

DRAČ – oko 17.00h

GARANTOVAN POLAZAK IZ NOVOG SADA, BEOGRADA I SA AUTO PUTA NOVI SAD-BEOGRAD-NIŠ.

* Garantovan polazak iz Subotice za putnike koji imaju uplaćen smeštaj (minimum 4 osobe) – transfer do Novog Sada kombijem ili automobilom.

** Garantovan polazak iz Bora, Kraljeva, Kruševca, Negotina i usputnih mesta za putnike koji imaju uplaćen smeštaj (minimum 4 osobe, osim za prve dve i poslednje dve smene gde je minimum 20 putnika)

KALKULACIJA JE RAĐENA NA BAZI 70 PUTNIKA PO SMENI!

Usluga prevoza za Drač iznosi 65€ po osobi. Cena je po osobi i sedištu od mesta putovanja do letovališta i nazad. Deca do 6 godina imaju popust 10€. Deca do 2. godine ne plaćaju prevoz i nemaju zasebno sedište (sede kod roditelja).

Prevoz je organizovan visokopodnim ili spratnim autobusima sa klimatizacijom, video i audio opremom ili  kombi vozilima sa klima uređajima i audio opremom sa 8 do 25 mesta. Agencija zadržava pravo da organizuje transfer ili prevoz u dogovoru sa drugim prevoznikom, odnosno izvrši prevoz drugim prevoznim sredstvom na delovima puta (taksi, kombi, automobil, redovna autobuska linija). U Nišu će se vršiti razmeštaj putnika po destinacijama i autobusima (moguća su presedanja). 

Putnici su u obavezi da se 24h pre početka putovanja informišu o tačnom vremenu i mestu polaska (ili na sajtu organizatora). Na polazak naznačen u tabeli, treba doći najkasnije 30 minuta pre naznačenog vremena polaska. 

Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. *Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti. 

U slučaju da dva ili više putnika koji putuju zajedno polaze iz različitih mesta, agencija ne može garantovati da će prevoz biti obavljen istim prevoznim sredstvom i da će sedeti jedni do drugih. Promene mesta ulaska putnika moguće su najkasnije 14 dana pre datuma polaska i ne mogu biti razlog odustanka putnika od aranžmana.

Tokom vožnje autobusom pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava  je najstrože zabranjeno. 

Klimatizacija u autobusu tokom letnjih meseci daje odgovarajuću temperaturu za vreme vožnje, a samim tim doprinosi komforu putovanja. Međutim, tokom najvećih vrućina u julu i avgustu, hlađenje za neke osobe može biti nezadovoljavajuće.

Organizator putovanja nije u stanju da predvidi dužinu zadržavanja na granicama radi pasoških i carinskih formalnosti (zadržavanje radi overe Tax Free dokumenata nije moguće) niti da utiče na redosled prelaska autobusa na graničnim prelazima, odnosno na red vožnje trajekata i redosled ukrcavanja na iste. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Zadržavanje na Free shop-u nije obavezujuće.

Nakon dolaska autobusa u letovalište, zbog ograničenih uslova manevra, uskih ulica i saobraćajnih propisa, autobus će se parkirati što je moguće bliže smeštajnom objektu. Prenos prtljaga do smeštajnih jedinica putnici obavljaju sami. 

Vreme dolaska na destinaciju je po pravilu u ranim jutarnjim i prepodnevnim časovima (5-13h), vremena polaska sa destinacija i  dolaska u Srbiju su okvirna i podložna promeni u zavisnosti od uslova saobraćaja.

O tačnom vremenu polasaka autobusa iz letovališta bićete obavešteni od našeg predstavnika na destinaciji putem oglasne table u smeštajnom objektu, u jutarnjim časovima na dan polaska.

Putnik je dužan da vodi brigu o svim svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo. Prtljag treba da bude obeležen sa upisanim imenom i prezimenom putnika, da bi bio lakše identifikovan. Zbog ograničenog prostora u autobusu prtljag je ograničen na 1 komad ručnog i 1 komad (maksimalni zbir dimenzija prtljaga dužina+širina+visina=158cm i težina 23kg) u prtljažnom prostoru vozila, po punoplativoj osobi. Organizator zadržava pravo naplate prekomernog ili predimenzioniranog prtljaga 20€/komadu i smeru). Eventualna oštećenja prtljaga putnik je u obavezi da odmah prijavi kod vodiča ili turističkog pratioca, naknadne reklamacije neće biti prihvaćene. Agencija kao i prevoznik ne snose nikakvu odgovornost  za zaboravljeni prtljag. Nažalost naši autobusi nemaju tehničke mogućnosti za prevoz kućnih ljubimaca pa je prevoz istih nemoguć.

Za ulazak na teritoriju Kosova i Metohije neophodna je lična karta, a za maloletnu decu koja je ne poseduju neophodan je izvod iz matične knjige rodjenih sa zalepljenom fotografijom (ne heftati) overenom pečatom opštine. Za ulazak na teritoriju Republike Albanije neophodan je važeći pasoš.

NAPOMENA:  Izbor hrane zavisi od kategorije hotela! Ishrana je na bazi švedskog stola uz asistenciju pomoćnog kuvara, putnici zbog COVID -19 situacije ne uzimaju sami hranu već im se ona servira uz mogućnost ponovnog uzimanja. U slučaju malog broja gostiju hoteli zadržavaju pravo da umesto švedskog stola obroci budu servirani,

Kategorija hotela je lokalna. Treći ležaj u hotelima najčešće je pomoćni. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to zavisi isključivo od recepcije smeštajnog objekta. Ako kod pojedinih hotela nije naglašen način posluživanja obroka, smatra se da je u pitanju kontinentalni način. Kod hotela koji imaju mogućnost all inclusive, specifikacija usluga zavisi od hotela i dobija se kod zaključivanja ugovora. All inclusive usluga podrazumeva konzumaciju hrane i pića (po pravilu samo domaća točena pića) samo u odredjenim periodima u toku dana.

Kod hotela niže kategorizacije i apartmana moguća je doplata za klima uredjaj prema tarifi hotela i iznosi uobičajno oko 5 € po danu. U niskoj sezoni  i kod hotela veće kategorije moguće je da klima uređaji nisu u upotrebi ili se doplaćuju.

Upotreba ležaljki i suncobrana na bazenu hotela se po pravilu ne doplaćuje, dok se na plaži iste doplaćuju 5-10 € po danu i setu (ukoliko drugačije nije navedeno). Kapacitet je ograničen a raspodela se vrši prema vremenu dolaska.

Sefovi u hotelima (naročito niže kategorizacije) se doplaćuju prema tarifi hotela – uobičajno oko 3€ po danu.

Na internet strani i u katalogu po pravilu su prikazane slike pojedinih hotelskih soba. Izgled soba može da odstupa od prikazanih.

Upotreba WiFi interneta (ukoliko postoji, moguće doplate) po pravilu je predvidjena na recepciji. U pojedinim sobama iz tehničkih razloga moguć je loš ili nepostojeći signal. Brzina interneta zavisi od broja jednovremenih korisnika i infrastrukturnih kapaciteta destinacije i može biti nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.

Sve usluge hotela koje nisu navedene kao besplatne se po pravilu doplaćuju na licu mesta po tarifama hotela.

Hoteli smešteni u naseljenim mestima po pravilu nemaju obezbedjen parking ili se upotreba parkinga doplaćuje na licu mesta prema tarifi hotela.

Hoteli i risorti smešteni van naseljenih mesta po pravilu imaju mogućnost parkiranja oko hotela ili imaju sopstveni parking koji se ne doplaćuje.  

Sve posebne zahteve i potrebe za smeštaj od strane klijenata moguće je ostvariti samo uz pisanu potvrdu od strane hotela i ako su naglašeni u ugovoru sa klijentom; u suprotnom su isti nevažeći.

Za vreme boravka u hotelima (naročito više kategorije) klijenti su u obavezi da poštuju kod oblačenja hotela (naročito za vreme obroka). Obavezno poneti sa sobom odeću dugih rukava i nogavica i obuću bez otvora za prste. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju nepoštovanja istog.

NAPOMENA: u izabrani hotel se ulazi prvog dana boravka od 15.00 časova, a napušta se poslednjeg dana boravka do 10.00 časova. Na internet strani i u katalogu po pravilu su prikazane slike pojedinih soba i apartmana. Izgled standardnih smeštajnih jedinica može da odstupa od prikazanih.

VLASNICI PASOŠA DRUGIH DRŽAVA U OBAVEZI SU DA SE SAMI INFORMIŠU O VIZNOM REŽIMU DOTIČNE DRŽAVE PREMA REPUBLICI ALBANIJI I KOSOVU I METOHIJI.

MALOLETNICI koji putuju bez roditelja moraju da poseduju saglasnost oba roditelja, a oni koji putuju sa jednim roditeljem – saglasnost roditelja koji ne putuje, u pisanoj formi i overenu kod nadležnih organa.

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.

Minimum za realizaciju ovog programa je 70 putnika. Krajnji rok za otkaz aranžmana je 2 dana pre polaska. Organizator putovanje ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu i njegovoj realizaciji.

Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (putno zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Dunav Osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora). OSIGURANJE MOŽETE PLAĆATI NA RATE PO DINAMICI IDENTIČNOJ DINAMICI PLAĆANJA ARANŽMANA.

Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca br. OTP – A 107/2021 od 08.10.2021.

Za sve navedene programe važe Opšti uslovi putovanja “Euroturs Niš” i YUTA standardi

0 0 гласови
Ocenite smeštaj
Претплати се
Обавести о
guest
0 Komentara
Уграђене повратне информације
Погледај све коментаре

Sobe

SUPERIOR

Osnovni kapacitet: 2
Dopunski kapacitet: Odraslih 0 Dece 0

JUNIOR SUITE

Osnovni kapacitet: 2
Dopunski kapacitet: Odraslih 0 Dece 0

DVOKREVETNA STANDARD

Osnovni kapacitet: 2
Dopunski kapacitet: Odraslih 0 Dece 1(1. dete 0 - 12)
217 - 456 €

Lokacija

Udaljenost od aerodroma
50 km
Udaljenost od centra
5 km
Udaljenost od plaže
200 m
Horizont
Pogledaj mapu