Sadržaj

 • Pet friendly
 • Bašta
 • Ekspresno prijavljivanje i odjavljivanje
 • Terasa
 • Internet
 • Bar
 • Restoran
 • Grejanje
 • Parking
 • Recepcija
 • Igraonica
 • Fitnes centar
 • Pešačenje

Način usluživanja

 • Doručak - kontinentalni
Cene od
Cene do
11. 11.
31. 12.
01. 01.
28. 02.
01. 03.
19. 07.
20. 07.
31. 08.
01. 09.
19. 12.
20. 12.
31. 12.
STANDARD STUDIO
NA PO OSOBI 2.450 RSD 3.186 RSD 2.655 RSD 3.186 RSD
ND PO OSOBI 3.050 RSD 3.786 RSD 3.255 RSD 3.786 RSD
PREMIUM STUDIO
NA PO OSOBI 2.750 RSD 3.894 RSD 3.245 RSD 3.894 RSD
1. DETE (0-7)0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD
ND PO OSOBI 3.350 RSD 4.494 RSD 3.845 RSD 4.494 RSD
1. DETE (0-7)0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD
STANDARD APARTMAN
NA PO OSOBI 2.950 RSD 4.248 RSD 3.540 RSD 4.248 RSD
DODATNI KREVET600 RSD 600 RSD 600 RSD 600 RSD 600 RSD 600 RSD
1. DETE (0-7)0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD
1. DETE (7-12)300 RSD 300 RSD 300 RSD 300 RSD 300 RSD 300 RSD
2. DETE (0-7)0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD
2. DETE (7-12)300 RSD 300 RSD 300 RSD 300 RSD 300 RSD 300 RSD
ND PO OSOBI 3.550 RSD 4.848 RSD 4.140 RSD 4.848 RSD
DODATNI KREVET1.200 RSD 1.200 RSD 1.200 RSD 1.200 RSD 1.200 RSD 1.200 RSD
1. DETE (0-7)0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD
1. DETE (7-12)600 RSD 600 RSD 600 RSD 600 RSD 600 RSD 600 RSD
2. DETE (0-7)0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD
2. DETE (7-12)600 RSD 600 RSD 600 RSD 600 RSD 600 RSD 600 RSD
PREMIUM APARTMAN
NA PO OSOBI 3.450 RSD 4.956 RSD 4.130 RSD 4.956 RSD
DODATNI KREVET600 RSD 600 RSD 600 RSD 600 RSD 600 RSD 600 RSD
1. DETE (0-7)0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD
1. DETE (7-12)300 RSD 300 RSD 300 RSD 300 RSD 300 RSD 300 RSD
2. DETE (0-7)0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD
2. DETE (7-12)300 RSD 300 RSD 300 RSD 300 RSD 300 RSD 300 RSD
ND PO OSOBI 4.050 RSD 5.556 RSD 4.730 RSD 5.556 RSD
DODATNI KREVET1.200 RSD 1.200 RSD 1.200 RSD 1.200 RSD 1.200 RSD 1.200 RSD
1. DETE (0-7)0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD
1. DETE (7-12)600 RSD 600 RSD 600 RSD 600 RSD 600 RSD 600 RSD
2. DETE (0-7)0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD
2. DETE (7-12)600 RSD 600 RSD 600 RSD 600 RSD 600 RSD 600 RSD
ALL SEASONS FAMILY CONECTING
NA PO OSOBI 3.450 RSD 4.956 RSD 4.130 RSD 4.956 RSD
DODATNI KREVET600 RSD 600 RSD 600 RSD 600 RSD 600 RSD 600 RSD
1. DETE (0-7)0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD
1. DETE (7-12)300 RSD 300 RSD 300 RSD 300 RSD 300 RSD 300 RSD
2. DETE (0-7)0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD
2. DETE (7-12)300 RSD 300 RSD 300 RSD 300 RSD 300 RSD 300 RSD
ND PO OSOBI 4.050 RSD 5.556 RSD 4.730 RSD 5.556 RSD
DODATNI KREVET1.200 RSD 1.200 RSD 1.200 RSD 1.200 RSD 1.200 RSD 1.200 RSD
1. DETE (0-7)0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD
1. DETE (7-12)600 RSD 600 RSD 600 RSD 600 RSD 600 RSD 600 RSD
2. DETE (0-7)0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD
2. DETE (7-12)600 RSD 600 RSD 600 RSD 600 RSD 600 RSD 600 RSD
NA - najam smeštajne jedinice
ND - noćenje sa doručkom

Boravak kućnih ljubimaca je dozvoljen uz poseban zahtev prilikom rezervacije.
Hotel poseduje određeni broj pet friendly apartmana.
Maksimalna težina kućnog ljubimca koji može boraviti u apartmanima iznosi 10kg a naknada za boravak iznosi 3.000,00 rsd po kućnom ljubimcu, po boravku.Hotelski popusti (ako su predvidjeni cenovnikom) važe uz strogo poštovanje dinamike plaćanja propisane od strane hotela (važe i za faktoring). Nepoštovanje ove dinamike automatski znači gubitak prava na popust. Hotel zadržava pravo promene cena ili ukidanja popusta. Navedeni popusti odnose se na cenu osnovne usluge i ne važe za dopunske obroke,usluge, doplate. Eventualni dodatni popusti koje agencija daje na uplatu u celosti važe samo za gotovinsku uplatu ili plaćanje kreditnim karticama (ne važe za faktoring). Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.

NAČIN PLAĆANJAu dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate:

 • akontacija kod prijave (tipično 30%), ostatak u mesečnim ratama prema cenovniku i to: čekovima građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom (dostavljaju se najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana)
 • Platnim karticama

Sve rezervacije se rade isključivo na upit. Prilikom rezervacije putnik uplaćuje akontaciju koja mu se vraća u roku od 72h ukoliko hotel/partner u inostranstvu ne potvrdi rezervaciju ili ponudi alternativni smeštaj. Smatra se da je putnik upoznat i da se saglasio, da se za nepotvrđen hotel rezervacija automatski stornira i prestaje pravno dejstvo ugovora o putovanju.

KEPP: 6214
1. dan
Mesto polaska - odabrana destinacija
Individualni prevoz od mesta polaska do destinacije. Dolazak u podnevnim časovima, smeštaj i boravak u odabranom objektu na bazi odabrane usluge u hotelu. Broj noćenja prema ugovoru o putovanju
Poslednji dan
Odabrana destinacija – mesto polaska
Korišćenje preostalih usluga. Napuštanje objekta u jutarnjim časovima. Individualni prevoz do mesta polaska.
U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:
 • Boravišna taksa za odrasle iznosi 120,00 rsd po osobi, po danu, za decu od 7 do 15 godina iznosi 60,00 rsd po osobi, po danu, deca do 7 godina ne plaćaju boravišnu taksu
NAPOMENE VEZANE ZA PROGRAM PUTOVANJA:

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).

Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.

U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na  razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja. 

Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.

Dostupnost nekih od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi…) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.

Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:

Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije… Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova…. Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta. Fakultativni izleti i usluge plaćaju se partneru na licu mesta, po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.

Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.

Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.

Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska

Individualni aranžman na bazi 1 putnika. Krajnji rok za otkaz aranžmana od strane organizatora je 2 dana pre početka aranžmana.

Pet friendly hoteli dozvoljavaju držanje samo određenih kućnih ljubimcima (samo u smeštajnim jedinicama) pod strogo propisanim uslovima i doplatu propisanu od strane hotela; neophodna je potvrda organizatora uz napomenu na ugovoru/vaučeru. Potpisivanjem ugovora o putovanju putnik je prihvatio da se strogo pridržava uslova hotela. Eventualno nepoštovanje istih može dovesti do udaljavanja putnika iz hotela bez novčane refundacije uz obavezu nadoknade štete hotelu. Putnik sam snosi odgovornost za ispravnost dokumenata kućnog ljubimca.

Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP – A 107/2021 od 08.10.2021.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

0 0 glasovi
Ocenite smeštaj
Pretplati se
Obavesti o
guest
0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare

Sobe

STANDARD STUDIO

Osnovni kapacitet: 2
Dopunski kapacitet: Odraslih 0 Dece 0
Frižider Fen Kablovska televizija Kupatilo Tuš ili kada TV
2.450 - 3.786 RSD
po osobi

PREMIUM STUDIO

Osnovni kapacitet: 2
Dopunski kapacitet: Odraslih 0 Dece 1(1. dete 0 - 7)
Frižider Fen Kablovska televizija Kupatilo Tuš ili kada TV
2.750 - 4.494 RSD
po osobi

STANDARD APARTMAN

Osnovni kapacitet: 2
Dopunski kapacitet: Odraslih 2 Dece 2(1. dete 0 - 12, 2. dete 0 - 12)
Frižider Fen Kablovska televizija Kupatilo Tuš ili kada TV
2.950 - 4.848 RSD
po osobi

PREMIUM APARTMAN

Osnovni kapacitet: 2
Dopunski kapacitet: Odraslih 2 Dece 2(1. dete 0 - 12, 2. dete 0 - 12)
Frižider Fen Kablovska televizija Kupatilo Tuš ili kada TV
3.450 - 5.556 RSD
po osobi

ALL SEASONS FAMILY CONECTING

Osnovni kapacitet: 4
Dopunski kapacitet: Odraslih 2 Dece 2(1. dete 0 - 12, 2. dete 0 - 12)
Frižider Fen Kablovska televizija Kupatilo Tuš ili kada TV
3.450 - 5.556 RSD
po osobi

Lokacija

Udaljenost od aerodroma
230 km
Udaljenost od centra
700 m
Udaljenost od staze/gondole
8 km
All Seasons Residence
Pogledaj mapu