Bukurešt 3*

/

Sadržaj

 • Recepcija
 • Lobi
 • Restoran
 • Parking

Način usluživanja

 • Doručak - kontinentalni
Polazak
Povratak
01. 05.
05. 05.
Dana/Noći 5/2
Standardna soba
ND PO OSOBI 135 €
145 €
DODATNI KREVET135 €
145 €
SINGLE252 €
270 €
ND - noćenje sa doručkom

Za polazak 01.05.2024, smeštaj je predvidjen u hotelu u Bukureštu 3* tipa: My Continental (https://mycontinental-bucuresti.continentalhotels.ro).


POPUST ZA RANE REZERVACIJE 7%

(za uplatu u celosti, do popune određenog broja soba u hotelu, broj mesta je ograničen).

NAČIN PLAĆANJA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate:

 • 30% akontacija kod prijave, ostatak u maksimum 8 MESEČNIH RATA PO ZAVRŠETKU PUTOVANJA i to: čekovima građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom (dostavljaju se najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana)
 • Platnim karticama
 • FAKTORING: ODLOŽENO NA 6 RATA, BEZ KAMATE, BEZ UVEĆANJA, kreditnim karticama Banca Intesa, kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana (moguće samo u poslovnicama Eurotursa).

Troškovi otkaza rezervacije naplaćuju se po otkaznoj skali (minimalni iznos 2000 dinara po odrasloj osobi bez obzira na razlog otkaza), osim kada aranžman otkazuje organizator putovanja. Svaka promena rezervacije (imena putnika, smeštajnog objekta i datuma boravka) tretiraće se kao otkaz aranžmana i naplaćivati u skladu sa ugovorom o putovanju i Opštim uslovima putovanja.

KEPP: eba07baa-a4f0-4ea6-8a2d-9602dbb1aebd | Cenovnik: 389 | Update: 18.12.2023 10:56
1. dan
1. dan Beograd– Đerdap
Polazak iz Beograda u 18,00 h ispred muzeja istorije Jugoslavije (kućacveća). Direktna vožnja pored Požarevca i Kladova do graničnog prelaza Đerdap. Usputna zadržavanja radi preuzimanja putnika iz navedenih gradova, prema potrebi i na graničnom prelazu.
2. dan
2. dan Đerdap - BUKUREŠT
Nastavak puta pored Turnu Severina i Krajove. Zadržavanja prema potrebi. Dolazak u Bukurešt u pre podnevnim satima. Panoramsko razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča: Trijumfalna kapija, bulevar Kiselef duži od Šamzelizea, trgovi: Pobede, Romana, Univerzitatea, Ateneum, Kraljevska palata, Parlament, Patrijaršija... Smeštaj u hotel. Slobodno po podne. Noćenje.
3. dan
3. dan BUKUREŠT (BRAN, BRAŠOV, PELEŠ)
Doručak. Slobodan dan za individualna razgledanja Bukurešta. Noćenje. Fakultativa Celodnevni izlet do Brana, Brašova i Peleša sa obilaskom dvorca Bran podignutog 1377. god. Prema predanju, u njemu je 1462. bio zatočen grof Drakula... Fakultativni, individualni, ulazak u dvorac Odlazak do Brašova. Slobodno za individualna razgledanja grada. Nastavak putovanja za Sinaju. Obilazak manastira Sinaja iz XVII veka i zamka PELEŠ, letnje rezidencije rumunskih kraljeva iz XIX veka. U po podnevnim satima, polazak za Bukurešt. Dolazak u večernjim satima.
4. dan
4. dan BUKUREŠT – Đerdap
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno do po podnevnih sati. U 15,00 h polazak za Srbiju. Direktna vožnja pored Piteštija, Krajove i Turnu Severina do graničnog prelaza Đerdap sa usputnim zadržavanjima prema potrebi i na graničnom prelazu. Po završetku graničnih formalnosti, nastavak puta za Beograd.
5. dan
5. dan Đerdap - Beograd
Dolazak u Beogradu ranim jutarnjim satima. Prestanak aranžmanskih usluga.
U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:
 • smeštaj u dvo i trokrevetnim sobama (treći ležaj pomoćni) na bazi 2 noćenja sa doručkom u hotelu tipa My Continental 3* ili odgvarajućem u širem centru Bukurešta, doručak kontinentalni u skladu sa rumunskim normativima,
 • Prevoz na navedenim relacijama povišenim solo ili spratnim turističkim autobusom sa a/c i a/v uređajima, sa polaskom iz Beograda, za ostala mesta doplata prema cenovniku
 • lokalnog vodiča u Bukureštu prema programu,
 • licenciranog pratioca grupe,
 • troškove organizacije.
U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:
 • Fakultativne sadržaje programa,
 • lokalnu boravišnu taksu
 • Individualne posete, ulaznice, karte za gradski prevoz.
 • Polisu međunarodnog putnog i zdravstevnog osiguranja.
NAPOMENE VEZANE ZA PROGRAM PUTOVANJA:
 • min 55 putnika minimum, autobusom
 • Fakultativa: obilazak Peleša, Brana i Brašova, cena po osobi 45€, minimum za realizaciju30 osoba. (cena obuhvata autobuski prevoz na navedenim relacijama, panoramsko razgledanje dvorca Bran, obilazak i ulaznicu za razgledanje zamka Peleš, parter i manastir Sinaju. Troškove parkinga i licenciranog pratioca grupe iz agencije, organizaciju izleta)
Vrsta doplate doplata
Doplata za polazak Aleksinac (putovanja ka severu) 15 €
Doplata za polazak Beograd (putovanja ka severu) 0 €
Doplata za polazak Ćuprija (putovanja ka severu) 15 €
Doplata za polazak Jagodina (putovanja ka severu) 15 €
Doplata za polazak M. Požarevac (putovanja ka severu) 15 €
Doplata za polazak Niš (putovanja ka severu) 15 €
Doplata za polazak Novi Sad (putovanja ka severu) 15 €
Doplata za polazak Paraćin (putovanja ka severu) 15 €
Doplata za polazak Pojate (putovanja ka severu) 15 €
Doplata za polazak Pož. petlja (putovanja ka severu) 15 €
Doplata za polazak Smederevo (putovanja ka severu) 15 €
Doplata za polazak Svilajnac (putovanja ka severu) 15 €
Doplata za polazak V. Plana (putovanja ka severu) 15 €

Putnici su u obavezi da se 24h pre početka putovanja informišu o tačnom vremenu i mestu polaska (ili na sajtu organizatora). Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza.

Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta. 

Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti. 

Putnik je dužan da vodi brigu o svim svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo. Prtljag treba da bude obeležen sa upisanim imenom i prezimenom putnika, da bi bio lakše identifikovan. Zbog ograničenog prostora u autobusu prtljag je ograničen na 1 komad ručnog i 1 komad (maksimalni zbir dimenzija prtljaga dužina+širina+visina=158cm i težina 23kg) u prtljažnom prostoru vozila, po punoplativoj osobi. Organizator zaržava pravo naplate prekomernog ili predimenzioniranog prtljaga 20€/komadu i smeru). Eventualna oštećenja prtljaga putnik je u obavezi da odmah prijavi kod vodiča ili turističkog pratioca, naknadne reklamacije neće biti prihvaćene. Agencija kao i prevoznik ne snose nikakvu odgovornost  za zaboravljeni prtljag. Nažalost naši autobusi nemaju tehničke mogućnosti za prevoz kućnih ljubimaca pa je prevoz istih nemoguć.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).

Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga…).

Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

Cene iskazane u tabeli su za polaske iz Niša ili Beograda (garantovani polasci), za polaske iz drugih gradova minimum je 20 prijavljenih osoba uz doplate ili popuste.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno). Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. 

Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.

U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na  razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja. 

Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.

Dostupnost nekih od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi…) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.

Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:

Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije… 

Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova…. Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.

Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.

Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.

Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.

Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska

Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.

Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.

Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.

Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji (www.europa.rs) ili u konzulatu zemlje u koju putuju.  Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.

Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 2 dana pre termina polaska. 

Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (putno zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Dunav Osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora). OSIGURANJE MOŽETE PLAĆATI NA RATE PO DINAMICI IDENTIČNOJ DINAMICI PLAĆANJA ARANŽMANA.

Pet friendly hoteli dozvoljavaju držanje samo određenih kućnih ljubimcima (samo u smeštajnim jedinicama) pod strogo propisanim uslovima i doplatu propisanu od strane hotela; neophodna je potvrda organizatora uz napomenu na ugovoru/vaučeru. Potpisivanjem ugovora o putovanju putnik je prihvatio da se strogo pridržava uslova hotela. Eventualno nepoštovanje istih može dovesti do udaljavanja putnika iz hotela bez novčane refundacije uz obavezu nadoknade štete hotelu. Putnik sam snosi odgovornost za ispravnost dokumenata kućnog ljubimca.

Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca broj OTP – A 107/2021 od 08.10.2021.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate. 

0 0 гласови
Ocenite smeštaj
Претплати се
Обавести о
guest
0 Komentara
Уграђене повратне информације
Погледај све коментаре

Sobe

Standardna soba

Osnovni kapacitet: 2
Dopunski kapacitet: Odraslih 0 Dece 0
135 €
po osobi

Rezervacija

Izaberite paket:

Lokacija

Udaljenost od aerodroma
50 km
Udaljenost od centra
10 km
Udaljenost od linije gradskog prevoza
1 km