Strelitia

Hotel Strelitia je smešten na glavnom bulevaru, na par desetina metara od linije gradskog prevoza.

Sadržaj

 • Lobi
 • Klima
 • Sef
 • Bašta
 • Internet
 • Lift
 • Recepcija radi 24 časa dnevno
 • Prostorije za sastanke i bankete
 • Turistički desk
 • Bar
 • Restoran
 • Grejanje
 • Parking
 • Fitnes centar

Način usluživanja

 • Doručak - buffet
Polazak
Povratak
30. 12.
01. 01.
15. 02.
17. 02.
08. 03.
10. 03.
02. 05.
04. 05.
Dana/Noći 3/2 3/2 3/2 3/2
DVOKREVETNA SOBA
ND PO OSOBI 88 € 73 €
78 €
73 €
78 €
75 €
80 €
DODATNI KREVET60 € 60 €
64 €
60 €
64 €
62 €
66 €
JEDNOKREVETNA SOBA
ND PO OSOBI 128 € 110 €
118 €
110 €
118 €
112 €
120 €
ND - noćenje sa doručkom

Za polazak 30.12.2023. grupa će biti smeštena u hotelima Strelitia 3* (https://hotelstrelitia.com/) i Vandia 3* (http://hotelvandia.ro/)


POPUST ZA RANE REZERVACIJE 7%

(za uplatu u celosti, do popune određenog broja soba u hotelu, broj mesta je ograničen).

NAČIN PLAĆANJA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate:

 • 30% akontacija kod prijave, ostatak u maksimum 8 MESEČNIH RATA PO ZAVRŠETKU PUTOVANJA i to: čekovima građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom (dostavljaju se najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana)
 • Platnim karticama
 • FAKTORING: ODLOŽENO NA 6 RATA, BEZ KAMATE, BEZ UVEĆANJA, kreditnim karticama Banca Intesa, kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana (moguće samo u poslovnicama Eurotursa).

Troškovi otkaza rezervacije naplaćuju se po otkaznoj skali (minimalni iznos 2000 dinara po odrasloj osobi bez obzira na razlog otkaza), osim kada aranžman otkazuje organizator putovanja. Svaka promena rezervacije (imena putnika, smeštajnog objekta i datuma boravka) tretiraće se kao otkaz aranžmana i naplaćivati u skladu sa ugovorom o putovanju i Opštim uslovima putovanja.

KEPP: 5873 | Cenovnik: 66412 | Update: 25.11.2023 09:44
1. dan
1. dan NIŠ - BEOGRAD - (NOVI SAD) - TEMIŠVAR
Polazak u 02,00 h sa parkinga Mol pumpe preko puta Filip Moris. Direktna vožnja do Beograda sa usputnim zadržavanjima prema potrebi i preuzimanja putnika iz gradova duž autoputa. Polazak iz Beograda ispred muzeja istorije Jugoslavije (kuća cveća) u 06,00 h. Polazak iz Novog Sada u 04,30 h (transfer do Beograda). Nastavak putovanja pored Pančeva i Vršca za Temišvar. Usputna zadržavanja prema potrebi i na graničnom prelazu. Dolazak u Temišvar oko podneva. Panoramsko razgledanje Temišvara: Saborna crkva Srpske pravoslavne crkve posvećena Sv. Đorđu iz 1748. sa ikonostasom Konstantina Danila i Mihaila Janića. Vladičanski dom, Trg ujedinjenja, Trg slobode sa zgradom garde i starom Gradskom kućom, Trg pobede sa najstarijom gradskom zgradom - dvorac Sibinjanin Janka „Huniazilor“ iz XV veka, danas Muzej Banata, sa zgradom Opere, Nacionalnog teatra i Sabornim hramom Banatske Mitropolije Rumunske Pravoslavne Crkve, između njih je najmlađi gradski trg, izduženog oblika sa nizom gradskih palata iz zadnjih decenija Austrougarske u stilu akademizma i secesije, statua vučice sa Romulom i Remom, poklon grada Rima iz 1926. god...Odlazak u „Iulius Mall“ www.iuliusmall.com/en/timisoara, jedan od najvećih tržnih centara u ovom delu Evrope. Slobodno za individualne obilaske mola do 17,00 h. Odlazak u hotel. Smeštaj. Slobodno po podne. Noćenje.
2. dan
2. dan TEMIŠVAR (ARAD)
Doručak. Slobodno za individualna razgledanja Temišvara. Noćenje. FAKULTATIVNO: Poludnevni izlet do obližnjeg Arada. Panoramsko razgledanje sa lokalnim vodičem: Minoritske crkve, Aradsko-čanadske palate, Najmanove i Feldesove plata, Trgovačke škole, Industrijsko-narodne banke, porodične kuće Emila Tabakovića, projektanta napred navedenih arhitekrtonskih dela, Okružne većnice iz 1865. godine, Državnog teatra iz 1874. godine, Palate kulture... Obilazak Srpske pravosalvne crkve sa grobom Save Tekelije. Slobodno za indivdualna razgledanja. Povratak u Temišvar u po podnevnim satima.
3. dan
3. dan TEMIŠVAR - BEOGRAD - (NOVI SAD) - NIŠ
Doručak. Napuštanje hotela. Odlazak do centra grada. Slobodno vreme do 14,00 h. Polazak za Srbiju. Direktna vožnja istim pravcem kao u dolasku. Doalzak u Beograd u ranijim večernjim satima. Za putnike iz Novog Sada je organizovan transfer Beograd – Novi Sad. Nastavak putovanja prema Nišu, dolazak u kasnim večernjim satima. Prestanak aranžmanskih usluga.
U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:
 • prevoz visokopodnim solo ili spratnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji (A/C, A/V uređajima...),sa polaskom iz Beograda, za ostala mesta doplata prema cenovniku
 • Smeštaj u htelu tipa „Strelitia“ sa 3* ili odgovarajućem, u širem centru grada u dvo i trokrevetnim sobama, treći ležaj pomoćni na bazi 2 noćenja sa doručkom, doručak samoposluživanje - „švedski sto“
 • Razgledanje Temišvara u pratnji lokalnog vodiča
 • Usluge licenciranog pratioca grupe
 • Troškove organizacije
U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:
 • Polisu međunarodnog zdravstvenog i putnog osiguranja za zemlje EU
 • Fakultativne sadržaje programa
 • Ulaznice za lokalitete navedene u programu
 • Troškove gradskog prevoza
 • Sve troškove koje putnik načini za vreme izvođenja programa i boravka u prevoznim sredstvima, smeštajnim i objektima ishrane na lokalitetima
 • Doplate za polazak iz drugih gradova
 • Lokalnu boravišnu taksu (plaća se u hotelu)
NAPOMENE VEZANE ZA PROGRAM PUTOVANJA:
 • 3 dana, autobusom, na bazi minimum 50 putnika,
 • FAKULTATIVNO: Arad, poludnevni izlet – 20 EUR (autobuski prevoz, lokalni vodič, troškove parkinga i organizacije)
 • Za polazak iz Negotina, Bora, Zaječara, Knjaževca i Svrljiga neophodno je minimum 20 putnika.
Vrsta doplate doplata
Doplata za polazak Aleksinac 15 €
Doplata za polazak Batočina 15 €
Doplata za polazak Beograd 0 €
Doplata za polazak Ćuprija 15 €
Doplata za polazak Jagodina 15 €
Doplata za polazak Mali Požarevac 15 €
Doplata za polazak Niš 15 €
Doplata za polazak Novi Sad 15 €
Doplata za polazak Paraćin 15 €
Doplata za polazak Pojate 15 €
Doplata za polazak Smederevo 15 €
Doplata za polazak Svilajnac 15 €
Doplata za polazak Velika Plana 15 €
Doplata za polazak Zaječar 15 €

Putnici su u obavezi da se 24h pre početka putovanja informišu o tačnom vremenu i mestu polaska (ili na sajtu organizatora). Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza.

Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta. 

Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti. 

Putnik je dužan da vodi brigu o svim svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo. Prtljag treba da bude obeležen sa upisanim imenom i prezimenom putnika, da bi bio lakše identifikovan. Zbog ograničenog prostora u autobusu prtljag je ograničen na 1 komad ručnog i 1 komad (maksimalni zbir dimenzija prtljaga dužina+širina+visina=158cm i težina 23kg) u prtljažnom prostoru vozila, po punoplativoj osobi. Organizator zaržava pravo naplate prekomernog ili predimenzioniranog prtljaga 20€/komadu i smeru). Eventualna oštećenja prtljaga putnik je u obavezi da odmah prijavi kod vodiča ili turističkog pratioca, naknadne reklamacije neće biti prihvaćene. Agencija kao i prevoznik ne snose nikakvu odgovornost  za zaboravljeni prtljag. Nažalost naši autobusi nemaju tehničke mogućnosti za prevoz kućnih ljubimaca pa je prevoz istih nemoguć.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).

Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga…).

Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

Cene iskazane u tabeli su za polaske iz Niša ili Beograda (garantovani polasci), za polaske iz drugih gradova minimum je 20 prijavljenih osoba uz doplate ili popuste.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno). Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. 

Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.

U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na  razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja. 

Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.

Dostupnost nekih od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi…) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.

Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:

Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije… 

Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova…. Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.

Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.

Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.

Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.

Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska

Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.

Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.

Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.

Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji (www.europa.rs) ili u konzulatu zemlje u koju putuju.  Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.

Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 2 dana pre termina polaska. 

Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (putno zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Dunav Osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora). OSIGURANJE MOŽETE PLAĆATI NA RATE PO DINAMICI IDENTIČNOJ DINAMICI PLAĆANJA ARANŽMANA.

Pet friendly hoteli dozvoljavaju držanje samo određenih kućnih ljubimcima (samo u smeštajnim jedinicama) pod strogo propisanim uslovima i doplatu propisanu od strane hotela; neophodna je potvrda organizatora uz napomenu na ugovoru/vaučeru. Potpisivanjem ugovora o putovanju putnik je prihvatio da se strogo pridržava uslova hotela. Eventualno nepoštovanje istih može dovesti do udaljavanja putnika iz hotela bez novčane refundacije uz obavezu nadoknade štete hotelu. Putnik sam snosi odgovornost za ispravnost dokumenata kućnog ljubimca.

Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca broj OTP – A 107/2021 od 08.10.2021.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate. 

0 0 гласови
Ocenite smeštaj
Претплати се
Обавести о
guest
0 Komentara
Уграђене повратне информације
Погледај све коментаре

Sobe

DVOKREVETNA SOBA

Osnovni kapacitet: 2
Dopunski kapacitet: Odraslih 1 Dece 0
Telefon Klima Pisaći sto Kupatilo TV
73 - 88 €
po osobi

JEDNOKREVETNA SOBA

Osnovni kapacitet: 1
Dopunski kapacitet: Odraslih 0 Dece 0
Telefon Klima Pisaći sto Kupatilo TV
110 - 128 €
po osobi

Rezervacija

Izaberite paket:

Lokacija

Udaljenost od aerodroma
9 km
Udaljenost od centra
2 km
Udaljenost od linije gradskog prevoza
50 m
Strelitia
Pogledaj mapu