Grand

Hotel Grand 3* u Sarajevu (http://www.hotelgrand.com) smešten u širem centru Sarajeva. Nalazi se na liniji gradskog prevoza. Udaljen 15ak minuta hoda od Baščaršije. Hotel raspolaže sa 125 soba, 2 restorana, barom, WiFi i parking prostorom.

Sadržaj

 • Recepcija
 • Internet
 • Lobi
 • Bar
 • Restoran
 • Klima
 • Lift
 • Parking
 • Sef

Način usluživanja

 • Doručak - kontinentalni
Polazak
Povratak
02. 05.
04. 05.
Dana/Noći 3/2
Standardna soba
ND PO OSOBI 92 €
99 €
DODATNA OSOBA92 €
99 €
JEDNOKREVETNA167 €
180 €
ND - noćenje sa doručkom

POPUST ZA RANE REZERVACIJE 7%

(za uplatu u celosti, do popune određenog broja soba u hotelu, broj mesta je ograničen).

NAČIN PLAĆANJA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate:

 • 30% akontacija kod prijave, ostatak u maksimum 8 MESEČNIH RATA PO ZAVRŠETKU PUTOVANJA i to: čekovima građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom (dostavljaju se najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana)
 • Platnim karticama
 • FAKTORING: ODLOŽENO NA 6 RATA, BEZ KAMATE, BEZ UVEĆANJA, kreditnim karticama Banca Intesa, kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana (moguće samo u poslovnicama Eurotursa).

Troškovi otkaza rezervacije naplaćuju se po otkaznoj skali (minimalni iznos 2000 dinara po odrasloj osobi bez obzira na razlog otkaza), osim kada aranžman otkazuje organizator putovanja. Svaka promena rezervacije (imena putnika, smeštajnog objekta i datuma boravka) tretiraće se kao otkaz aranžmana i naplaćivati u skladu sa ugovorom o putovanju i Opštim uslovima putovanja.

KEPP: 3c319b77-8670-48bb-8d6a-70ea009113c4 | Cenovnik: 1363 | Update: 01.03.2024 09:53
1. dan
1. dan NIŠ – SARAJEVO
Polazak iz Niša sa parkinga Mol pumpe preko puta fabrike Filip Moris (bul. 12. februar) u 01:00. Vožnja preko Pojata, Čačka, Užica do graničnog prelaza Kotroman. Zadržavanje na graničnim prelazima radi regulasanja graničnih obaveza. Dolazak u Sarajevo. Panoramski obilazak grada u pratnji lokalnog vodiča. Obilazak Baščaršije, Gazi-Husrefbegova džamija, Gradska vijećnica, Кatedrala, Кazandžijska ulica, Saborna crkva, crkva Sv. Arhangela Mihaila i Gavrila...Smeštaj u hotel. Noćenje.
2. dan
2. dan SARAJEVO (MOSTAR)
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Fakultativno: Izlet do Mostara. Panoramski obilazak Mostara u pratnji lokalnog vodiča. Šetnja starim delom grada gde se nalaze ulice sa zanatlijskim radnjama i juvelirnicama. Slobodno vreme za individualno razgledanje grada. Povratak u Sarajevo. Fakultativno: obilazak tornja Avaz sa čijeg 36. sprata se pruža prelep pogled na celo Sarajevo. Noćenje.
3. dan
3. dan SARAJEVO – VIŠEGRAD - NIŠ
Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativno: odlazak do vrela reke Bosne. Slobodno vreme do polaska za Višegrad. Odlazak u Višegrad. Panoramski obilazak znamenitosti u pratnji lokalnog vodiča. Obilazak Trga palih boraca, čuvenog starog mosta na Drini, kojeg je nobelovac Ivo Andrić opisao u svom romanu „Na Drini ćuprija“, spomenik Ive Andrića, spomenik Mehmed-paše Sokolović, Andrićgrad. Polazak za Niš. Dolazak u Niš u večernjim časovima.
U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:
 • Prevoz visokopodnim turističkim autobusom ili dabldekerom (A/C,audio,video...), sa polaskom iz Niša.
 • Smeštaj u Sarajevu u hotelu sa 3 zvezdice, tipa hotel Grand (www.hotelgrand.com) na bazi noćenja sa doručkom, u 1/2 i 1/3 sobama sa kupatilom, treći krevet je pomoćni ležaj. Doručak kontinentalni.
 • Usluge lokalnih vodiča u Sarajevu i Višegradu.
 • Usluge turističkog pratioca grupe.
 • Troškovi organizacije putovanja.
U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:
 • Individualne posete, ulaznice, karte za gradski prevoz.
 • Boravišna taksa u iznosu od cca. 1,5€ po osobi po noći, plaćanje na licu mesta hotelu.
 • Fakultativni sadržaj.
 • Polisu međunarodnog putnog i zdravstevnog osiguranja.
NAPOMENE VEZANE ZA PROGRAM PUTOVANJA:
 • 3 dana, autobusom, na bazi minimum 50 putnika,
 • Fakultativa: Vrelo Bosne (transfer autobusom, parking, ulaznica), cena 5€ minimum za realizaciju 30 putnika
 • Fakultativa : Mostar (tansfer autobusom, parking, lokalni vodič), cena 20€ minimum za realizaciju 30 putnika
 • Fakultativa: Toranj Avaz (transfer autobusom, parking, ulaznica), cena 5€ minimum za realizaciju 30 putnika
Vrsta doplate doplata
Doplata za polazak Aleksinac (putovanja BiH) 0 €
Doplata za polazak Niš 0 €
Doplata za polazak Pojate (putovanja BiH) 0 €

Putnici su u obavezi da se 24h pre početka putovanja informišu o tačnom vremenu i mestu polaska (ili na sajtu organizatora). Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza.

Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta. 

Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti. 

Putnik je dužan da vodi brigu o svim svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo. Prtljag treba da bude obeležen sa upisanim imenom i prezimenom putnika, da bi bio lakše identifikovan. Zbog ograničenog prostora u autobusu prtljag je ograničen na 1 komad ručnog i 1 komad (maksimalni zbir dimenzija prtljaga dužina+širina+visina=158cm i težina 23kg) u prtljažnom prostoru vozila, po punoplativoj osobi. Organizator zaržava pravo naplate prekomernog ili predimenzioniranog prtljaga 20€/komadu i smeru). Eventualna oštećenja prtljaga putnik je u obavezi da odmah prijavi kod vodiča ili turističkog pratioca, naknadne reklamacije neće biti prihvaćene. Agencija kao i prevoznik ne snose nikakvu odgovornost  za zaboravljeni prtljag. Nažalost naši autobusi nemaju tehničke mogućnosti za prevoz kućnih ljubimaca pa je prevoz istih nemoguć.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).

Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga…).

Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

Cene iskazane u tabeli su za polaske iz Niša ili Beograda (garantovani polasci), za polaske iz drugih gradova minimum je 20 prijavljenih osoba uz doplate ili popuste.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno). Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. 

Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.

U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na  razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja. 

Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.

Dostupnost nekih od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi…) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.

Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:

Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije… 

Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova…. Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.

Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.

Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.

Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.

Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska

Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.

Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.

Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.

Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji (www.europa.rs) ili u konzulatu zemlje u koju putuju.  Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.

Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 2 dana pre termina polaska. 

Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (putno zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Dunav Osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora). OSIGURANJE MOŽETE PLAĆATI NA RATE PO DINAMICI IDENTIČNOJ DINAMICI PLAĆANJA ARANŽMANA.

Pet friendly hoteli dozvoljavaju držanje samo određenih kućnih ljubimcima (samo u smeštajnim jedinicama) pod strogo propisanim uslovima i doplatu propisanu od strane hotela; neophodna je potvrda organizatora uz napomenu na ugovoru/vaučeru. Potpisivanjem ugovora o putovanju putnik je prihvatio da se strogo pridržava uslova hotela. Eventualno nepoštovanje istih može dovesti do udaljavanja putnika iz hotela bez novčane refundacije uz obavezu nadoknade štete hotelu. Putnik sam snosi odgovornost za ispravnost dokumenata kućnog ljubimca.

Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca broj OTP – A 107/2021 od 08.10.2021.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate. 

0 0 гласови
Ocenite smeštaj
Претплати се
Обавести о
guest
0 Komentara
Уграђене повратне информације
Погледај све коментаре

Sobe

Standardna soba

Osnovni kapacitet: 2
Dopunski kapacitet: Odraslih 1 Dece 0
92 €
po osobi

Rezervacija

Izaberite paket:

Lokacija

Udaljenost od aerodroma
10 km
Udaljenost od centra
3 km
Udaljenost od linije gradskog prevoza
1 km
Pogledaj mapu